Věštili

Hledám varianty 'věštili' [ věštit (2) věštili (1) věštil (2) věští (2) věšti (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 44:15...provést? Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak...
1. Samuel 28:8...jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi,...
2. Královská 21:6...zástupům. Dokonce provedl vlastního syna ohněmVěštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával...
2. Letopisů 33:6...prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben-hinomVěštil, čaroval, kouzlil, zabýval se jasnovidectvím a...
Ezechiel 13:9...prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu...
Ezechiel 21:26...žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžkůvěštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém....
Ezechiel 21:34...lesk jako blesk! Měli o tobě falešná viděnívěštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje -...
Micheáš 3:11...za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom spoléhají na Hospodina se slovy:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |