Věštby

Hledám varianty 'věštby' [ věštby (4) věštba (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 23:23...je, je pro silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se...
Numeri 24:1...líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal se k poušti. Když pak...
Jeremiáš 14:14...nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže, toto praví Hospodin o...
Ezechiel 13:7... Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však...
Ezechiel 21:28...a vybudovat val. Jim to bude připadat jako mylná věštba - vždyť se mu zavázali přísahou! On je však usvědčí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |