Věštěním

Hledám varianty 'věštěním' [ věštěním (3) věštění (8) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 44:5...Z toho poháru přece pije můj pán a používá hověštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je...
Leviticus 19:26... váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani jasnovidectvím. Nezastřihujte si vlasy na...
1. Samuel 15:23...mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole....
2. Královská 17:17...dcery prováděli ohněm a zabývali se čarovánímvěštěním. Zaprodali se, páchali, co je v Hospodinových...
Izaiáš 2:6... neboť je plný kouzel z Východu a filištínského věštění - tleskají výplodům cizinců! Jejich země je plná...
Ezechiel 12:24...vymizí všechna falešná vidění i lichotivá věštění, neboť jsem Hospodin. Říkám, co říkám, a to...
Ezechiel 13:6...den! Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak...
Ezechiel 13:8...Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám, praví Panovník...
Ezechiel 13:23...mít falešná vidění a nebudete pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj lid z vašeho sevření a poznáte, že...
Ezechiel 22:28...snaží zabílit omítkou falešných vidění a lživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví Panovník Hospodin' - Hospodin...
Micheáš 3:6...vás přijde noc - žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad těmi proroky, den se nad nimi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |