Věčnosti

Hledám varianty 'věčnosti' [ věčnosti (7) věčnost (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 93:2... tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky...
Žalmy 139:24...Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti veď! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Kazatel 3:11... On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od...
Izaiáš 9:5...bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho...
Izaiáš 40:28...Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani...
Izaiáš 57:15...Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti, ale i...
Jeremiáš 49:13...a všechna její města zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že byl vyslán...
Micheáš 5:1...v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospas, jen dokud...
Abakuk 3:6... věčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestech, plachty Midiánu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |