Věčně

Hledám varianty 'věčně' [ věčně ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 18:19...tobě a tvým synům a dcerám. Je to smlouva solivěčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo...
1. Letopisů 16:15...jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již...
Žalmy 49:10...z nich toto nikdy nesvede! Nikdo nebude naživu věčně, hrobová jáma nikoho nemine. Jak vidno, i moudrý...
Žalmy 68:17... již Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na  věčně zůstane! Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a...
Žalmy 104:31...země znovu obnovil! Hospodinova sláva trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho...
Žalmy 105:8...jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již...
Přísloví 5:19...ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč...
Přísloví 10:30...nebude navěky sražen, ničemové však na zemi věčně nebudou. Ústa spravedlivého plodí moudrost, proradný...
Přísloví 27:24...srdce věnuj svému stádu. Bohatství přece netrvá věčně, netrvá ani koruna králů. Tráva však vyroste na...
Kazatel 2:16...marnost. Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé se v budoucnu zapomene - jak moudrého,...
Jeremiáš 3:5...od mládí jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom...
Daniel 4:31...dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad...
Daniel 7:27...svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat." Tím...
Daniel 12:7...i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času, se...
Abdiáš 1:16... Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy. Budou pít a pít k zalknutí, ...
2. Korintským 4:17...s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |