Včera

Hledám varianty 'včera' [ včera ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 19:34...dne pak prvorozená řekla mladší: "Hlevčera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také...
Exodus 5:14...biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako...
1. Samuel 20:27...zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David prosil o...
2. Samuel 15:20... opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase vláčet s námi někam dál? ...
2. Královská 9:26...‚Za krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví...
Ester 7:2...Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester?...
Jan 4:52...udělalo lépe. Odpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli...
Skutky 7:28...vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana?' Kvůli těm slovům pak Mojžíš...
Židům 13:8...příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |