Včas

Hledám varianty 'včas' [ včas ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 23:23...Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle,...
1. Samuel 9:13...jídla. Když vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle -...
Kazatel 3:11...Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však...
Izaiáš 16:5... jenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše...

Slova obsahující včas: včas (4) zavčas (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |