Významného

Hledám varianty 'významného' [ významný (3) významnou (1) významného (2) významné (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Ester 9:4... Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila po všech...
Job 7:17...pára jsou dny! Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o...
Přísloví 25:6...trůn. Před králem se nedělej důležitým, mezi významné lidi nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše,"...
Kazatel 9:13...také tento příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí....
Matouš 27:16...na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy,...
Jan 19:31...ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla...
Skutky 21:39..."Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan onoho významného města," odvětil Pavel. "Proto žádám, dovol mi...
Římanům 16:7...Andronika s Junií, krajany a spoluvězněvýznamné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než ....
1. Timoteus 3:13...osvědčí, totiž získávají dobré postavenívýznamný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |