Významem

Hledám varianty 'významem' [ významu (1) významem (2) význam (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 40:5... Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle...
Genesis 41:11...stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok...
Ester 10:2...i jeho moc jakož i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho král vyznamenal, to vše je sepsáno v...
Matouš 13:18...vy slyšíte, ale neslyšeli. Poslechněte si tedy význam podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |