Výzbrojí

Hledám varianty 'výzbrojí' [ výzbrojí (1) výzbroje (2) výzbroj (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 8:12...sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařily,...
1. Samuel 31:10...v chrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu...
2. Samuel 21:16...měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj, syn...
2. Královská 7:15...a hle - po celé cestě viděli plno výstrojevýzbroje, kterou Aramejci na úprku odhazovali! A tak se...
1. Letopisů 10:10... aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v...
2. Letopisů 20:25...sbírat kořist. Našli u nich takové množství výzbroje, šatů a dalších cenností, že to ani nemohli pobrat...
Lukáš 11:22...někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo...
2. Korintským 6:7...upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |