Výtok

Hledám varianty 'výtok' [ výtoku (7) výtokem (16) výtok (4) ]. Nalezeny 22 verše.
Leviticus 15:2..."Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro...
Leviticus 15:3... bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo se v...
Leviticus 15:4...nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem by seděl, bude...
Leviticus 15:6... Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý ...
Leviticus 15:7... do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý ...
Leviticus 15:8...vodou a bude nečistý do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje...
Leviticus 15:9...do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl...
Leviticus 15:10... Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty...
Leviticus 15:11...nečistý do večera. Každý, koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv,...
Leviticus 15:12... do večera. Hliněná nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý dřevěný předmět musí...
Leviticus 15:13...musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní....
Leviticus 15:15...před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo...
Leviticus 15:19...vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po...
Leviticus 15:25...by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok...
Leviticus 15:26...lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na...
Leviticus 15:28...a bude nečistý do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude...
Leviticus 15:30...vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot,...
Leviticus 15:32...uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej znečišťuje,...
Leviticus 15:33...krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal...
Leviticus 22:4...Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí....
Numeri 5:2...vykážou každého malomocného, každého trpícího výtokem a každého, kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak...
2. Samuel 3:29...rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem, malomocný, kulhající o holi, padlý mečem nebo...

Slova obsahující výtok: výtok (4) výtokem (16) výtoku (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |