Výsostech

Hledám varianty 'výsostech' [ výsosti (6) výsostech (6) výsost (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Jeremiáš 25:30...všechna tato slova a řekni jim: ‚Hospodin řve na výsostech, burácí z příbytku své svatosti. Na vlastní stádo...
Daniel 2:10..."Žádný člověk na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný...
Daniel 2:11...mága nežádal. Král žádá nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi...
Daniel 2:36...celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi, jsi král králů, protože ti...
Daniel 3:10...pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsiVýsosti, ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh,...
Daniel 3:24...nehodili do plamenů tři svázané muže?" "JistěVýsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to...
Daniel 4:21...mu neuplyne sedm období.' Zde je tedy výkladVýsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu:...
Daniel 4:24... uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy...
Matouš 21:9... jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Hosana na výsostech!" Když vjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo...
Marek 11:10...království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu. Když si...
Lukáš 2:14...zástupů takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile...
Lukáš 19:38...v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří farizeové. Řekli mu:...
Židům 1:3...hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech. Tento Syn o tolik převyšuje anděly, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |