Výsledku

Hledám varianty 'výsledku' [ výsledky (2) výsledku (2) výsledkem (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Letopisů 24:7...na Eleazarův otcovský rod a potom na ItamarůvVýsledky losování: první: Jojarib, druhý: Jedajáš, třetí:...
1. Letopisů 25:9... mladí stejně jako staří, mistři spolu s žákyVýsledky losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho...
Přísloví 22:4..., prosťáčci však jdou dál, na to doplatíVýsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a...
Jeremiáš 12:13...mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni, ...
Římanům 6:22... že jste svobodní od hříchu a sloužíte BohuVýsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu...
Židům 13:7... kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |