Výslechu

Hledám varianty 'výslechu' [ výslechu (3) výslech (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 8:14...tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinů. Když...
Skutky 12:19... Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Judska do Cesareje, kde...
Skutky 24:8...chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej...
Skutky 28:18...v Jeruzalémě zatčen a vydán Římanům. Ti po výslechu chtěli propustit s tím, že jsem nespáchal nic, za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |