Výrobě

Hledám varianty 'výrobě' [ výrobu (1) výrobou (1) výrobě (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 5:7...biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte jimvýrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami!...
Exodus 38:28...na patku. Zbývajících 1 775 šekelů připadlo na výrobu sloupových háčků, obložení jejich hlavic a na...
2. Královská 12:14...přinesené do Hospodinova chrámu se nepoužívalovýrobě stříbrných kalichů, kratiknotů, misek, trub ani...
Ezechiel 22:3...svůj soudný den! Město, jež se pošpiňuje výrobou hnusných model! Provinilo ses krví, kterou jsi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |