Výroční

Hledám varianty 'výroční' [ výroční (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Soudců 21:19...Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-elu, východně od...
1. Samuel 1:21...vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce...
1. Samuel 2:19...přinášela, když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy:...
1. Samuel 20:6...domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v...
2. Letopisů 8:13...pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |