Výnos

Hledám varianty 'výnos' [ výnosy (4) výnosů (1) výnosem (1) výnos (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Královská 8:6...zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se...
1. Letopisů 27:27...Ezri, syn Kelubův; za vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi Šifmiský; za olivy a...
Ezdráš 6:11...jeho synů. Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude...
Nehemiáš 11:23...za službu Božího chrámu. Platil pro královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš...
Ester 1:20...za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši:...
Přísloví 3:14...rozvahu! Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší, nic, v...
Přísloví 8:19...blahobyt. plody jsou nad zlato nejryzejšívýnosy nad stříbro nejčistší. Stezkou spravedlnosti...
Daniel 6:8...mělo vydat královské nařízení potvrzující tento výnos: Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k...
Daniel 6:13...mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil...
Jonáš 3:7... usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit totoVýnosem krále a jeho velmožů se nařizuje: Lidé ani zvířata,...
Zachariáš 1:6...ti proroci - žijí snad navěky? Ale slova a  výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty...

Slova obsahující výnos: výnos (5) výnosem (1) výnosů (1) výnosy (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |