Výkupné

Hledám varianty 'výkupné' [ výkupným (2) výkupného (2) výkupné (13) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 21:11...nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít...
Exodus 21:30...a zemře i jeho majitel. Jestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo....
Exodus 30:12...synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli tomu sčítání...
Exodus 30:16...více a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš...
Leviticus 1:4...zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží,...
Leviticus 25:51...let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen....
Leviticus 25:52...do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem...
Numeri 8:19...konali službu při Stanu setkávání a byli za  výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když...
Numeri 35:31... Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do...
Numeri 35:32...se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře...
Job 33:24... Bože, do jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého...
Žalmy 49:9...vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úplatekVýkupné za život je příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy...
Přísloví 13:8...peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo...
Přísloví 21:18...přepychu a vína nebude bohatý. Darebák bude výkupným za spravedlivého, na místě poctivých se ocitne...
Matouš 20:28... ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Když pak vycházeli z Jericha, šel za ním...
Marek 10:45... ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Přišli do Jericha. Když pak se svými...
1. Timoteus 2:6... člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas,...

Slova obsahující výkupné: výkupné (13) výkupného (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |