Výklenky

Hledám varianty 'výklenky' [ výklenky (9) výklenků (2) výklenku (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Ezechiel 8:12...stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí;...
Ezechiel 40:7...změřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v  výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky byly 5...
Ezechiel 40:10...východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také pilíře po...
Ezechiel 40:12...a samotná brána byla 13 loktů široká. Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká...
Ezechiel 40:13...a 6 loktů hluboké. Skrze protilehlé vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho výklenku...
Ezechiel 40:16...50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem dovnitř...
Ezechiel 40:21...i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly...
Ezechiel 40:29...stejné rozměry jako předchozí brány. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 40:33...měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 40:36...stejné rozměry jako ty předchozí. I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |