Výhrůžky

Hledám varianty 'výhrůžky' [ výhrůžky (4) výhrůžek (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 10:7...žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lstivýhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve...
Přísloví 13:8...chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo spravedlivých svítí vesele...
Skutky 4:29...předurčila, že se stát. Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, mluví tvé...
Skutky 9:1...do Cesareje. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a...
Efeským 6:9... Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |