Výhonky

Hledám varianty 'výhonky' [ výhonky (12) výhonků (1) výhonek (10) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 40:10...snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec...
Genesis 40:12...Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a...
Genesis 49:22...plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci...
Job 8:16...však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi kameny, drží se skalnatého...
Job 14:7...bude poražen, znovu vyraší, nic nezastaví jeho výhonky. I kdyby jeho kořeny v zemi zpuchřely, i kdyby jeho...
Job 15:30...se šířit po zemi. Takový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane. nikdo...
Žalmy 80:12...zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonky, její větévky k Eufratu dosáhly. Proč jen jsi...
Izaiáš 4:2...nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavný a plod země bude chloubou a...
Izaiáš 11:1...Vznešeným! Z Jišajova pařezu vyrazí proutekvýhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm...
Izaiáš 16:8... které se dříve vinuly k poušti a jejíž výhonky se množily, moře objaly. A proto oplakávám révu...
Izaiáš 18:5...ratolesti vinařskými noži, odstraní vinoucí se výhonky. Všechno to zůstane dravým ptákům z hor a divokým...
Izaiáš 22:24...váha jeho otcovského domu, jeho ratolestívýhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků po džbány. V...
Izaiáš 60:21...spravedliví a obdrží zemi navěky. Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se...
Jeremiáš 5:10... ale nezničte je úplně. Odstraňte jejich výhonky, protože nejsou Hospodinovy. Proradně totiž...
Jeremiáš 23:5...praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v...
Jeremiáš 33:15...nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch...
Jeremiáš 48:32...pláču, révo Sibmy, tak jako pláče Jaezer. Tvé výhonky k moři dosahovaly, k Mrtvému moři, po Jaezer;...
Ezechiel 17:4...přilétl na Libanon a vzal vrcholek cedru. Utrhl výhonek z jeho špičky a odnesl do kupecké země, kde ho...
Ezechiel 17:6...stalo révou, z níž vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky. Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými...
Ezechiel 17:9...Copak zbavena plodů neuschne? Neuschnou všechny výhonky, které z rašily? Nebude třeba velké síly ani...
Zachariáš 3:8...jsou znamením, že přivádím svého služebníkaVýhonek. Hle - kámen, který kladu před Jošuu, a na tom...
Zachariáš 6:12...slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám. To on...
Římanům 15:12...lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům. Národy se na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |