Výhní

Hledám varianty 'výhní' [ výhní (1) výhni (2) výheň (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Přísloví 26:21...chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí je pro výheň, dřevo pro oheň, svárlivý člověk pro vzplanutí...
Izaiáš 25:4... jejich útočištěm před bouří a zastíněním před výhní. Soptění ukrutných je jako bouře proti zdi a jako...
Izaiáš 25:5...Soptění ukrutných je jako bouře proti zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když...
Izaiáš 44:12...museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy, dře se s ze všech sil....
Izaiáš 54:16... to jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich účelu; tentýž jsem...
Malachiáš 3:2...Kdo obstojí, se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče! Usedne a jako tavič pročišťuje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |