Výběrčími

Hledám varianty 'výběrčími' [ výběrčími (4) výběrčích (4) výběrčího (2) výběrčí (15) ]. Nalezeny 24 verše.
Izaiáš 33:18...nad přežitými hrůzami: "Kde je sepisovatel, kde výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy ...
Daniel 11:20...klesne, padne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery. Zakrátko pak...
Matouš 5:46...jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéžvýběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen...
Matouš 9:10...pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a...
Matouš 9:11...řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl...
Matouš 10:3...a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomášvýběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon Horlivec...
Matouš 11:19...říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými...
Matouš 17:24...přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se....
Matouš 18:17...i církev, je tedy pro tebe cizí jako pohanvýběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi,...
Matouš 21:31...řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi...
Matouš 21:32...cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste...
Marek 2:15...Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž...
Marek 2:16... Když znalci Písma a farizeové uviděli, že výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to,...
Lukáš 3:12...jim, "a kdo jídlo, udělá totéž." Dokoncevýběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali...
Lukáš 5:27...Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on...
Lukáš 5:29...vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci...
Lukáš 5:30...učedníkům stěžovali: "Jak to, že jíte a pijetevýběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře...
Lukáš 7:29... je větší než on." Všichni jeho posluchači, i výběrčí daní, uznali Boží spravedlnost, když se dali...
Lukáš 7:34...říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena všemi...
Lukáš 15:1...vyhodit. Kdo uši k slyšení, slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové...
Lukáš 18:10...šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe...
Lukáš 18:11... nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze...
Lukáš 18:13...týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani...
Lukáš 19:2...jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |