Výškou

Hledám varianty 'výškou' [ výšky (8) výšku (8) výškou (2) výška (3) výšek (1) výšce (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 27:1...na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou...
Exodus 27:5...pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového...
Exodus 30:2...čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš...
Exodus 37:25...čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej...
Exodus 38:1...na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z...
Exodus 38:4...jej zespodu pod obrubu oltáře, do poloviny jeho výšky. Na čtyřech koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy...
1. Samuel 16:7...řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný...
1. Královská 7:15...bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch...
1. Královská 7:23... Napříč od okraje k okraji měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem lemovaly...
2. Letopisů 4:2... Napříč od okraje po okraj měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem ji po celém...
Nehemiáš 4:1... že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná zacelovat,...
Job 36:27...nelze ani vypočíst! On z moře vynáší kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť srážely, aby se pak z...
Job 39:27...se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje, skalní útes mu hradem...
Přísloví 25:3...věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů nelze vystihnout...
Kazatel 12:5...však budou zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým...
Izaiáš 22:16...i hrobku vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce, místo odpočinku sis vykutal ve skále. Jen se, ty...
Ezechiel 19:11...vladařů, tyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškou a hustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi...
Ezechiel 31:5...k ostatním stromům v okolí. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc...
Ezechiel 31:10...a špicí sahal k oblakům, takže jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním...
Ezechiel 31:14... aby se žádné stromy u vody takto netyčily do výšky, aby svou špicí nesahaly k oblakům a ve své pýše se...
Ezechiel 43:13... lemovaný na dlaň vysokou obrubou. A toto je výška oltáře: od žlabu v zemi k okraji spodního stupně jsou...
Abdiáš 1:3... jenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses...
Abakuk 3:10...vodní přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se vlny vzdouvají. Slunce i měsíc zůstaly ve svém...
Efeským 3:18...svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délkavýška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující...
Zjevení 21:16...Změřil tedy město tou tyčí a jeho délka, šířkavýška byly stejné - 12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |