Výčitku

Hledám varianty 'výčitku' [ výčitky (4) výčitku (1) výčitek (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 25:31...Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil. ...
Žalmy 103:9...trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak...
Izaiáš 57:16...oživil srdce sklíčených. Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou...
Abakuk 2:1...poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na  výčitky. A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně...
Zachariáš 11:5...na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva...
2. Korintským 7:3...neuškodili, nikoho nepodvedli. Neříkám to jako výčitku - jak jsem řekl, máme vás v srdcích, takže jsme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |