Vítězné

Hledám varianty 'vítězné' [ vítězným (1) vítězných (1) vítězný (1) vítěznou (2) vítězném (2) vítězného (1) vítězné (1) vítězná (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 19:25...si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále...
Žalmy 32:7...vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí chráníšvítězným jásotem obklopíš! séla Teď poučím, ukážu ti...
Žalmy 118:15...mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova...
Izaiáš 60:11...tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve vítězném průvodu. Národ a království, jež ti neslouží,...
Abakuk 3:8... že jsi na svých ořích vyrazil a na svých vozech vítězných? Třímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily...
Zachariáš 9:9...Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivývítězný; pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím...
2. Korintským 2:14... Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého poznání!...
Filipským 3:14...se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši....
Koloským 2:18...podstata je v Kristu. Nenechte se připravitvítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v...
Zjevení 3:11...brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu...

Slova obsahující vítězné: vítězné (1) vítězného (1) vítězném (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |