Vítá

Hledám varianty 'vítá' [ vítejte (1) vítáš (1) vítán (1) vítali (2) vítal (1) vítá (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 19:20...služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechno, co...
Job 10:3...pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka...
Izaiáš 21:14...žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Teměvítejte uprchlíky chlebem! Prchají přece před mečem, před...
Lukáš 8:40...věci pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž...
Jan 4:45...v úctě. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno...
Židům 11:13... aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédlivítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a...
2. Jan 1:11...ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě...

Slova obsahující vítá: nezavítá (2) svítání (31) svítáním (6) vítá (1) vítán (1) vítáš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |