Víckrát

Hledám varianty 'víckrát' [ víckrát ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 38:26...jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu,...
Genesis 44:28... Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsemvíckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a...
2. Královská 2:12..."Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je...
Ozeáš 1:6... se totiž nad domem Izraele nesmilujivíckrát jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smiluji a...
Amos 5:2...nad domem Izraele: Panna izraelská padnevíckrát nevstane. Opuštěna bude v zemi své, nikdo ji...
Amos 7:8...olovnici doprostřed svého lidu, IzraeleVíckrát je neušetřím. Izákovy obětní výšiny budou...
Amos 7:13...na chleba, prorokuj si tam. V Bet-elu ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to...
Amos 8:2...řekl: "Můj lid Izrael je zralý pro konecVíckrát je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |