Vázána

Hledám varianty 'vázána' [ važte (5) váží (4) váže (1) važ (1) vázáni (1) vázána (3) vázali (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 37:7...jim: "Poslechněte si prosím můj senVázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal...
Numeri 30:15...potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v den, kdy o nich uslyšel, mlčel...
Job 26:8...sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On...
Žalmy 15:4... kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to...
Přísloví 4:8...moudrost, za všechno své jmění získej rozumnostVaž si a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě...
Přísloví 8:10...poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic...
Izaiáš 46:6...se mi někdo podobá? Lidé sypou zlato z měšceváží stříbro na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho...
Ezechiel 45:12... Základní jednotkou je chomer. Šekel  váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů ...
Římanům 7:2...po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile...
1. Korintským 7:15... Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak víš, ženo, zda...
1. Korintským 7:39...dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře,...
1. Korintským 16:18... na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu...
Filipským 2:3...nebo ješitností, ale raději žijte v pokořevažte si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe...
Filipským 2:29...s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku...
1. Tesalonickým 5:13...vás. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratři,...
Židům 13:4...ti, kdo také mají tělo. Manželství si všichni váží a manželské lože je bez poskvrny, vždyť smilníky a...

Slova obsahující vázána: ovázána (1) rozvázána (1) vázána (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |