Válel

Hledám varianty 'válel' [ válíš (1) válí (2) válet (1) válel (1) válejí (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Jeremiáš 2:20...návrší a pod kdejakým stromem košatým se ale válíš jako nevěstka. jsem sázel jako výbornou révu z...
Jeremiáš 48:26...za to, že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb válí ve zvratcích, je konečně i on pro smích! Copak ses...
Ezechiel 6:13...že jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém...
Amos 2:8... Při kdejakém oltáři se na zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách....
Marek 9:20...duch začal zmítat, upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu...
2. Petr 2:22...vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu válí v bahně." Milovaní, píšu vám druhý dopis. V obou...

Slova obsahující válel: neválela (1) válel (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |