Válečníka

Hledám varianty 'válečníka' [ válečníky (2) válečníka (2) válečník (3) válečníci (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 17:8...divočině přišla o mladé. A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskem. Určitě se ...
2. Samuel 20:7...Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i všichni válečníci. Vytáhli z Jeruzaléma a pronásledovali Šebu, syna...
2. Královská 5:1...Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých...
1. Letopisů 12:29...vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z...
Job 16:14...Dává mi jeden úder za druhým, vrhá se na jako válečník. Zjizvenou kůži pytlem zakryl jsem, svým čelem...
Izaiáš 49:24...a že se nezklamou, kdo ve doufají. "Lze válečníka obrat o kořist? Lze tyrana o vězně připravit?"...
Izaiáš 49:25...připravit?" Nuže, toto praví Hospodin: Anoválečníci budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni...
Ezechiel 23:23...z Asýrie - samé hejtmany a velitele, samé slavné válečníky, co jezdí na koních. Přitáhnou na tebe v plné...
Ezechiel 27:10...posádky kotví u tebe, aby tvé zboží nabraliVálečníci z Persie, Lydie i Libye bojují za tebe. Své štíty...
Ezechiel 39:20...stolu se nasytíte koni i jezdci, hrdiny i všemi válečníky, praví Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |