Válce

Hledám varianty 'válce' [ válce (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 20:19...hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil,...
1. Samuel 13:22... seker nebo ostření bodce pak třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče...
1. Samuel 19:8... aby byl s ním tak jako předtím. Opět došloválce. David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na tak...
2. Královská 13:25...Chazelovu, znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci Joachazovi. Jehoaš ho třikrát porazil...
Job 40:18...stehnech pevně spletené. Kosti jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On stojí v čele Božích...
Izaiáš 3:25...Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako...
Ezechiel 17:17...mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, babylonský král navrší násep a vybuduje valy, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |