Vážnost

Hledám varianty 'vážnost' [ vážností (2) vážnosti (4) vážnost (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 23:21... na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž...
Jozue 3:7...dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i...
Jozue 4:14...Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě, jako měli v úctě Mojžíše po...
1. Letopisů 29:25...dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou...
Ester 9:29...Abichailova, aby purim potvrdila s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta...
Žalmy 71:21... zpět vytáhneš z nejhlubších propastí! Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys utěšil. pak...
Skutky 19:17...padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a...
Římanům 13:7...komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest. Nikomu...
Titus 2:7...správného jednání. V učení měj poctivostvážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout...
1. Petr 2:18...bázeň, k císaři úctu. Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým a...

Slova obsahující vážnost: nevážnosti (1) rozvážností (1) vážnost (5) vážnosti (4) vážností (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |