Vážily

Hledám varianty 'vážily' [ važte (5) vážit (2) vážíš (1) vážily (2) vážilo (3) vážili (1) vážila (2) vážil (2) váží (4) váže (1) važ (1) ]. Nalezeny 22 verše.
Numeri 7:85...misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí...
Numeri 7:86... Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů...
Numeri 31:52...zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro...
Soudců 8:26... Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádalvážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a...
1. Samuel 2:29...a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepším z...
1. Letopisů 20:2...sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David...
2. Letopisů 3:9...sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do místnosti...
Ester 1:17...o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro...
Job 26:8...sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On...
Žalmy 15:4... kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to...
Přísloví 4:8...moudrost, za všechno své jmění získej rozumnostVaž si a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě...
Přísloví 8:10...poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic...
Izaiáš 46:6...se mi někdo podobá? Lidé sypou zlato z měšceváží stříbro na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho...
Ezechiel 4:10...ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K...
Ezechiel 45:12... Základní jednotkou je chomer. Šekel  váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů ...
Skutky 5:13...sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil. Množství...
1. Korintským 16:18... na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu...
Filipským 2:3...nebo ješitností, ale raději žijte v pokořevažte si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe...
Filipským 2:29...s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku...
1. Tesalonickým 5:13...vás. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratři,...
Židům 12:9...nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli...
Židům 13:4...ti, kdo také mají tělo. Manželství si všichni váží a manželské lože je bez poskvrny, vždyť smilníky a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |