Vážených

Hledám varianty 'vážených' [ váženými (1) vážených (1) vážený (5) vážení (2) váženého (1) vážené (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 11:3...lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš...
Leviticus 19:35...se křivdy při soudu ani při měřenívážení či odměřování. Mějte poctivé váhy, poctivá závaží,...
1. Samuel 9:6...mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se...
2. Královská 5:1...aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin...
1. Letopisů 23:29...o nekvašené placky, smažené bochánky a o veškeré vážení a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před...
Přísloví 13:18...kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy , bude vážený. Splněná touha je v duši sladká; tupcům je odporné...
Izaiáš 3:3... soudce i proroka, věštce i starce, veliteleváženého muže, rádce i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako...
Lukáš 4:24..."Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se...
Skutky 13:50...kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojnévážené ženy i přední muže města, aby proti Pavlovi a...
Skutky 17:12... Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů. Když se ale Židé z Tesaloniky...
Galatským 2:2...na základě zjevení. Sešel jsem se soukroměváženými vůdci a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |