Vášeň

Hledám varianty 'vášeň' [ vášním (2) vášních (1) vášni (1) vášněmi (1) vášně (1) vášeň (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Kazatel 9:6...jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem,...
Píseň 8:6... co nosíš na paži. Láska je silná jako smrtvášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem...
Římanům 1:26...navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to,...
Římanům 7:5...jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech tak, že jsme nesli...
Galatským 5:24...Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také...
Koloským 3:5...proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotuvášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství),...
1. Tesalonickým 4:5...tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo v této věci...
Titus 3:3...nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkoším, žili jsme v zášti a závisti, byli jsme...
1. Petr 4:3... v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |