Uznáváme

Hledám varianty 'uznáváme' [ uznávat (3) uznáván (1) uznáváme (2) uznávám (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 42:2...na to Hospodinu řekl: "Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly....
Žalmy 51:5... od mého provinění, od mého hříchu očistiUznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli....
Přísloví 31:23...a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde s představenými země zasedá. Prodává košile,...
Izaiáš 59:12...náš vlastní hřích; zůstávají nám naše proviněníuznáváme své zločiny: Vzpouru a zradu proti Hospodinu,...
Jeremiáš 14:20...není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšeníUznáváme, Hospodine, jak jsme zlí; naši otcové se provinili...
Daniel 11:37...se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného...
Micheáš 6:11...v domě ničemy a míry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé váhy a falešná závaží v mošně? Vaši...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |