Uznání

Hledám varianty 'uznání' [ uznání (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Letopisů 30:22...zasvěcenými Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil uznání všem levitům za velikou svědomitost, s jakou...
Přísloví 3:4...si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízněuznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým...
Přísloví 29:23...člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod...
2. Korintským 8:18... který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích. Navíc ho církve vybraly, aby nás...
1. Tesalonickým 5:12...tak jako dosud. Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás...
1. Timoteus 5:17...dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a...
Židům 11:2...jež nevidíme. Díky naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem,...
Židům 11:39...roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |