Uzdraveného

Hledám varianty 'uzdraveného' [ uzdravený (2) uzdravení (7) uzdraveného (3) uzdravená (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 15:13...muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo...
Izaiáš 39:1...list a dar, neboť slyšel o jeho nemociuzdravení. Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal jim...
Jeremiáš 8:15... Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot koní...
Jeremiáš 14:19...Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak jsme...
Malachiáš 3:20...slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení. Vyrazíte a budete dovádět jako telátka vypuštěná...
Marek 5:23..."Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel...
Lukáš 6:10..."Natáhni ruku." A když to udělal, jeho ruka byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, co s...
Lukáš 7:10...pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do města jménem Naim...
Jan 5:10...den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!"...
Jan 5:13...si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu....
Skutky 3:11...mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení...
Skutky 4:9...dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i celému...
Skutky 4:14... že byli s Ježíšem. Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to...
Zjevení 22:2...strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí jeuzdravení národů. A tak již nebude žádné prokletí. V tom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |