Uvolněn

Hledám varianty 'uvolněn' [ uvolníte (1) uvolnit (2) uvolnilo (1) uvolnili (1) uvolnil (1) uvolni (2) uvolněn (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 24:5...povoláván k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí...
1. Samuel 20:29... přijdu. Buď tedy prosím tak laskavuvolni , smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel...
Nehemiáš 6:3...s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho...
Žalmy 116:16...služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno...
Izaiáš 58:6...oblibě? Není snad toto půst, který se líbí uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat ty, kdo...
Marek 7:35...Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli...
Lukáš 14:9...než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu....
Skutky 27:40...s lodí najet. Odsekli kotvy a nechali je v mořiUvolnili také provazy u kormidel, přední plachtu napnuli do...
1. Korintským 7:5...druhému - jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |