Uvedení

Hledám varianty 'uvedení' [ uvedení (3) uvedenému (1) uvedené (2) uvedená (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 1:20... podle jejich pokolení, rodů a otcovských domůuvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od...
Numeri 1:22...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domůuvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od...
Jozue 21:9...Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z...
2. Letopisů 31:19...svědomitě posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze...
Jeremiáš 11:8...srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem přikázal plnit, ale oni...
Ezechiel 45:3... lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |