Uvalíte

Hledám varianty 'uvalíte' [ uvalíte (1) uvalím (7) uvalili (1) uvalil (2) uvalí (1) uvalena (1) uval (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 22:16... nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté daryuvalili by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění. ...
1. Letopisů 21:3...to chce můj pán udělat? Proč být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani...
Žalmy 55:23...jeho řeči, vskutku však byly dýkami! Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy...
Izaiáš 53:6... každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen, a přestože...
Jeremiáš 15:8...zhoubce, na matky i na mládence; znenadání na  uvalím hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadne u konce...
Jeremiáš 23:40...s tím městem, které jsem dal vám a vašim otcůmUvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá...
Jeremiáš 25:13...Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěkyUvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o vyřkl,...
Jeremiáš 26:15...dobré a správné, ale vězte, že když zabijeteuvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou...
Jeremiáš 42:10... neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď...
Ezechiel 7:3...soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím ! Ano, uvalím tvé...
Ezechiel 7:4...uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím ! Anouvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu...
Ezechiel 7:8...soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím ! Uvalím tvé...
Ezechiel 7:9...uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu...
Ozeáš 12:15...však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí! Efraimova...

Slova obsahující uvalíte: neuvalíte (1) uvalíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |