Uvadne

Hledám varianty 'uvadne' [ uvadnou (1) uvadne (5) uvadly (1) uvadlo (2) uvadla (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 2:5... Neplodné sedm narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu...
Job 14:2...pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejdeuvadne, jako stín prchne, nezastaví se. Přesto však z něho...
Job 18:16...zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda, nahoře uvadne jeho koruna. Na zemi po něm nezbude památky, jeho...
Žalmy 37:2...jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou! Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a...
Žalmy 102:5...kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na jídlo! Od námahy mého kvílení...
Izaiáš 15:6...vod zbyla pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit,...
Izaiáš 17:4...praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako když se...
Joel 1:12...i palmy s jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlem,...
Jakub 1:11...květ; ze vší nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech. Blaze člověku, který...

Slova obsahující uvadne: neuvadne (1) uvadne (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |