Uvadají

Hledám varianty 'uvadají' [ uvadám (1) uvadají (1) uvadá (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 102:12...Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš, po všechna...
Izaiáš 24:4...- takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadneuvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět...
Izaiáš 24:7... zbývají jen nemnozí. Nové víno vyschlo, réva uvadá, namísto radovánek každý naříká. Umlklo veselé...
Izaiáš 33:9...opovržení, člověka si nikdo neváží. Zem chřadneuvadá, Libanon v hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň,...
Izaiáš 40:7...jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté...
Izaiáš 40:8... Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu...
Ozeáš 4:3...víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci...
Nahum 1:4...vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí Libanonu. Hory se před ním chvějí,...
1. Petr 1:24...jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá." A to slovo je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |