Uvař

Hledám varianty 'uvař' [ uvařte (2) uvaříš (1) uvařily (1) uvařil (2) uvaří (1) uvař (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 25:29...Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy...
Exodus 16:23...sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si nechte do...
Exodus 29:31... Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu...
Leviticus 8:31...roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s...
1. Královská 19:21...se obrátil, vzal volské spřežení, porazil jeuvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým...
2. Královská 4:38... řekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnecuvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou...
2. Královská 6:29...a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna...
Izaiáš 64:1... Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají, se před...

Slova obsahující uvař: uvař (1) uvaří (1) uvařil (2) uvařily (1) uvaříš (1) uvařte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |