Uvěznil

Hledám varianty 'uvěznil' [ uvěznit (1) uvěznili (2) uvěznil (6) uvězní (2) uvězněni (2) uvězněn (6) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 40:5...- číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen,...
Genesis 42:16...vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste...
1. Samuel 23:7... řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s vraty a závorami." A tak...
2. Královská 23:33...přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovat v...
Job 11:10...než země, širší než moře! Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a...
Job 12:14...a rozumnost. Co zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vody, sucho přichází...
Jeremiáš 32:3...na strážním nádvoří v paláci judského králeUvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho: "Jak se...
Jeremiáš 37:4...tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když...
Jeremiáš 37:15... Ti se na Jeremiáše rozzuřili. Nechali ho zbítuvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve kterém zřídili...
Matouš 4:12...a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel...
Matouš 14:3...zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutaluvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,...
Marek 1:14...zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium:...
Marek 6:17...poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutatuvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla...
Marek 15:7...vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vražduuvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovi...
Lukáš 23:19..."Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát k...
Lukáš 23:25...rozhodl jejich žádosti vyhovět. Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale...
Skutky 5:25...někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste uvěznili, stojí v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro...
Skutky 26:10...Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem pro jejich smrt. Po...
Juda 1:6...stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na...

Slova obsahující uvěznil: uvěznil (6) uvěznili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |