Uvíznou

Hledám varianty 'uvíznou' [ uvíznou (2) uvízli (1) uvízla (1) uvízl (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 18:9...hustými větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal...
Žalmy 9:16... pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní...
Izaiáš 8:15... padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými...
Izaiáš 28:13...upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy,...
Skutky 27:41...úžině však loď najela na mělčinu. Příď pevně uvízla a nemohla se pohnout, zatímco záď se tříštila pod...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |