Uvítala

Hledám varianty 'uvítala' [ uvítala (1) uvítal (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 22:37...Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání?...
Soudců 19:3...dál, a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj...
2. Samuel 6:20...svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenal!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |