Uvázala

Hledám varianty 'uvázala' [ uvažte (1) uváží (1) uvážeš (1) uvaž (2) uvázala (2) uvázal (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 38:28...vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytilauvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první."...
Exodus 29:9... Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným...
Leviticus 8:13...syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpouuvázal jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin....
Jozue 2:21...jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešliuvázala do okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili, a když...
2. Samuel 24:13...být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysliuvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak...
1. Letopisů 21:12...rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak...
Izaiáš 41:20...s jedlemi, to všichni vidí a poznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou učinil Hospodin, Svatý...
Matouš 24:43... neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš PánUvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |