Uvádí

Hledám varianty 'uvádí' [ uvádím (3) uvádí (2) uvádět (1) uváděl (1) uvádějte (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 18:3...se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti. Chovejte se podle...
Leviticus 20:22... Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v bydleli. Neřiďte se pravidly národa,...
Numeri 15:18...synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní...
Numeri 27:17...nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděluváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře."...
Deuteronomium 8:7...cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními prameny,...
1. Samuel 2:6... Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší...
Žalmy 87:4...říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě tak Filištíny, Týrské...
Filipským 2:12...i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí,...

Slova obsahující uvádí: uvádí (2) uvádím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |